About us

Found in 1972 in Limited Partnership and change to Company Limited in 1989

by Mr. Surapong Srirojpinyo.

Now we are in Thailand market for 45 years (2017)
with Motto "Striving towards excellence"

คุณสุรพงษ์ ศรีโรจนภิญโญ ได้ก่อตั้ง หจก.ไทยสงวนวัฒน์ขึ้นในปีพ.ศ. 2515 โดยในช่วงแรกจะขายแต่หัวน้ำหอมเป็นหลักที่คุณสุรพงษ์เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ตั้งอยู่ที่ 12/3 ซอยรองเมือง 2 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Mr. Surapong Srirojapinyo founded  'Thai Sanguanwat Limited Partnership' in 1972. At that time we mainly sold fragrances which Mr. Surapong was specialist on this. Located at 12/3 Soi Rongmuang 2, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok

ในปีพ.ศ. 2524 ได้ย้ายที่ตั้งบริษัทไปอยู่ที่ 52/18 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนื่องจากที่ตั้งเดิมจะถูกเวนคืนเพื่อตัดถนน ในปีพ.ศ. 2525 ได้ตั้งโรงงานพลาสติกเล็ก ๆ ขึ้นในบริเวณที่ตั้งเดิมที่ทางกทม.ยังไม่ดำเนินการตัดถนน เพื่อผลิตแกลลอนพลาสติกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หาบรรจุภัณฑ์พลาสติก แกลลอน #1 ขนาดบรรจุ 4,000 ซี.ซี. แกลลอน #2 ขนาดบรรจุ 3,600 ซี.ซี. และแกลลอน 3,800 ซี.ซี. ได้ฮิตติดตลาด จนถึงขั้นเป็นที่เลื่องลือในตลาดว่าสินค้าของลูกค้าเจ้าใหญ่ ถ้าใต้แกลลอนไม่มีสัญลักษณ์ถือว่าเป็นของปลอม
In 1981 we move to the new location at 52/18 Rama 1 Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok because Bangkok Metropolitan Adminstration (BMA) have plan to build a new road on the first location. While BMA wasn't expropriate the land yet, in 1982 Mr. Surapong establish a small plastic factory at the first location to fulfill customers' need of plastic packaing. Gallon #1 (4,000 c.c.) Gallon #2 (3,800 c.c.) and Gallon 3,800 c.c. was populated the market with hearsay in market that the popular product must have our sign on the bottom of each gallon. Otherwise they are counterfeit.

เพื่อขยายขีดความสามารถในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก คุณสุรพงษ์ได้ย้ายที่ตั้งตั้งโรงงานพลาสติกไปที่ 99/318 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ และได้แยกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท ชินวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัดขึ้นในปีพ.ศ. 2527 ก่อนที่จะย้ายไปที่ตั้งที่ 2 บริเวณตรงข้ามตลาดมหาชัยเมืองใหม่ ในโครงการมหาชัยแฟคตอรี่เฮ้าส์ซึ่งเป็นโรงงานสำเร็จรูป ในปีพ.ศ. 2535 ที่ 20/153 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และ 20 ปีต่อมาจึงย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามในปีพ.ศ.2555 ที่ 89/26 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร To increase the plastic packaging production capacity in 1984 Mr. Surapong establish a new company, Chinnawat Industry Co., Ltd., and move to a new location at 99/318 Soi Naksuwan, Nonsi Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok before move to the second location which are a ready-built factory in 1992 at 20/153 Rama 2 Road, Muang, Samutsakorn for 20 years and move to present location in 2012 at 89/26 Rama 2 Road, Muang, Samutsakorn.

ในขณะเดียวกันในปีพ.ศ. 2532 หจก.ไทยสงวนวัฒน์ได้ขยายขนาด และได้จดทะเบียนเป็น บริษัท ไทยสงวนวัฒน์เคมีภัณฑ์ จำกัด รวมทั้งได้ย้ายที่ตั้งมายังที่ตั้งปัจจุบัน เป็นตึกแถวริมถนนตัดใหม่ ซึ่งใกล้กับที่ตั้งดั้งเดิมที่ถูกเวนคืนไปตัดเป็นถนนนั่นเอง ที่ 21/6-8 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
At the same time in 1989 we transfrom to be Company Limited as Thai Sanguanwat Chemical Co., Ltd. and move to the present location on the new road, near the original location that was expropriate to be this new road, at 21/6-8 Rama 6 Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330

ปี.พ.ศ.2542 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ บริษัทผู้ผลิตหัวน้ำหอมจากประเทศฝรั่งเศสที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1898 (119 ปี) และได้ตั้งบริษัทใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและค้าส่งหัวน้ำหอม หัวน้ำเชื้อ และน้ำมันหอมระเหยในชื่อ บริษัท เอช.เรโนด์ แอนด์ ฟิลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ 50/7 ชั้น 5 อาคารจุลดิศมินิออฟฟิศ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ก่อนที่จะรวมบริษัทกับบริษัท ไทยสงวนวัฒน์เคมีภัณฑ์ จำกัดในปี พ.ศ. 2547 เนื่องจากความล้าหลังของกฎหมายที่ไม่เอื้อผลประโยชน์แก่เอกชนในแง่ ชื่อบริษัทที่เกี่ยวพันกันกับ บริษัท เอช.เรโนด์ แอนด์ ฟิลล์ เซาท์อีสท์เอเชีย จำกัดที่เข้ามาดำเนินกิจการที่กรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลการค้าในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และประเทศจีน
In 1999 we were appointed to be authorized agent of H.Reynaud & Fils S.A., a fragrance house from France founded in 1898 (119 years), and establish a new company to operate the import and wholesale fragrances, flavours and essential oils in name "H.Reynauld & Fils (Thailand) Co., Ltd."  located at 50/7 Floor 5 Juldis Mini Office Rama 1 Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok before merger with Thai Sanguanwat Chemical Co., Ltd. in 2004 due to the law lagging which didn't promote the international trade agent office and got conflict with H.Reynaud & Fils South East Asia Co., Ltd. who open their office in Bangkok to manage their trade in Southeast Asia and China.

ในปีพ.ศ.2543 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ บริษัทผู้ผลิตหัวน้ำหอมจากประเทศฝรั่งเศสอีกแห่ง Charabot S.A. และได้ตั้งบริษัทใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและค้าส่งหัวน้ำหอม หัวน้ำเชื้อ และน้ำมันหอมระเหยในชื่อ บริษัท แกรนด์วีว่า จำกัด ตั้งอยู่ที่ตั้งเดียวกันกับบริษัท ไทยสงวนวัฒน์เคมีภัณฑ์ จำกัด ก่อนที่จะย้ายไปตั้งที่บริเวณใกล้เคียง คือ 27 ซอยรองเมือง 2 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในปีพ.ศ. 2550 โดยสร้างสำนักงานและโกดังในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
In 2000 we were appointed to be authorized dealer of Charabot S.A., a popular fragrance house from France, and also establish a new company to operate the import and wholesale fragrances, flavours and essential oils in name "Grand Viva Co., Ltd." located at the same address with Thai Sanguanwat Chemical Co., Ltd. before move to a newly build office and warehouse on the land of The Crown Property Bureau in 2007.

Slider